Browsing » Surse de finantare

50.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

50.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

Pana la 800.000 euro alocati in luna IUNIE 2012 pe o ferma pentru mijloace de transport si echipamente agricole pentru modernizarea exploatatiilor prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala), masura 121, “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

800.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

800.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

Pana la 800.000 euro pe proiect, alocati in perioada 26 Noiembrie 2012 – 18 Ianuarie 2013, pentru modernizarea exploatatiilor agricole prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala),Masura 121, “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de CD a intreprinderilor

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de CD a intreprinderilor

40.000.000 lei / proiect in perioada    17 Mai 2013 –  17 Iunie 2013 pentru sprijinirea dezvoltarii  capacitatii de cercetare a intreprinderilor în vederea cresterii nivelului de inovare, a competitivitatii pe piata si  crearea de noi locuri de munca in activitatea de CD, prin Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”, Operatiunea 2.3.2  - “Dezvoltarea infrastructurii [...]

Dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior  şi a institutelor  de drept public

Dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de drept public

Uniunea Europeana prin Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” Axa 2, Operatiunea 2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri de CD”, sprijina dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de invatamant superior si institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri si sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România, oferind o finantare nerambursabila de pana la 60.000.000 lei.

Intre 5.000 si 200.000 euro pentru microintreprinderi in mediul rural

Intre 5.000 si 200.000 euro pentru microintreprinderi in mediul rural

Sprijin financiar nerambursabil intre 5.000 si 200.000 euro pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor in zona rurala prin Masura 312 de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. Microintreprinderile si persoanele fizice din mediul rural sunt beneficiarii eligibili ai acestui program si pot depune proiectele in data de 31 August 2012.

Finantare nerambursabila de 1.065.000 lei pentru  dezvoltarea si modernizarea afacerii tale

Finantare nerambursabila de 1.065.000 lei pentru dezvoltarea si modernizarea afacerii tale

250.000 euro si pana la 70% cofinantare pentru intreprinderile mici si mijlocii care doresc extinderea capacitatii de productie, modernizare, crearea unei noi unitati de productie prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 1.

2.000.000 euro/proiect pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole

2.000.000 euro/proiect pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole

2.000.000 euro / proiect in luna Iulie 2012 pentru investitii corporale in constructii noi sau modernizari, achizitionarea sau achizitionarea in leasing de utilaje noi si echipamente, mijloace de transport specializate costuri de instalare si pentru investitii necorporale in implementarea standardelor de calitate, achizitionarea de patente sau de software necesare pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole”.

170.000 lei consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

170.000 lei consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

70% cofinantare, dar nu mai mult de 40.000 euro pentru IMM-urile ce doresc contractarea serviciilor de consultanta in vederea dezvoltarii sectorului productiv prin Programul Operational Sectorial (POS CCE) Axa prioritara 1.

200.000 euro pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro alocati pentru alinierea unui IMM la standardele internationale prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) – Axa prioritara 1: implementarea si/sau certificarea ISO 9001, ISO 14001, EMAS.

40.000 euro pentru Instalarea tinerilor fermieri

40.000 euro pentru Instalarea tinerilor fermieri

Programul acorda sprijin financiar nerambursabil cuprins intre 10.000 si 40.000 euro reprezentand pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. In 2012 va fi lansata o singura sesiune de depunere a proiectelor, Iunie 2012, in cadrul careia vor putea fi achizitionate echipamente agricole, terenuri, animale si vor putea fi construite si/sau modernizate constructii pentru productia agricola la nivel de ferma.

Next Entries »