Browsing » 2007-2013

50.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

50.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

Pana la 800.000 euro alocati in luna IUNIE 2012 pe o ferma pentru mijloace de transport si echipamente agricole pentru modernizarea exploatatiilor prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala), masura 121, “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

800.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

800.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

Pana la 800.000 euro pe proiect, alocati in perioada 26 Noiembrie 2012 – 18 Ianuarie 2013, pentru modernizarea exploatatiilor agricole prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala),Masura 121, “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

Intre 5.000 si 200.000 euro pentru microintreprinderi in mediul rural

Intre 5.000 si 200.000 euro pentru microintreprinderi in mediul rural

Sprijin financiar nerambursabil intre 5.000 si 200.000 euro pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor in zona rurala prin Masura 312 de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. Microintreprinderile si persoanele fizice din mediul rural sunt beneficiarii eligibili ai acestui program si pot depune proiectele in data de 31 August 2012.

2.000.000 euro/proiect pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole

2.000.000 euro/proiect pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole

2.000.000 euro / proiect in luna Iulie 2012 pentru investitii corporale in constructii noi sau modernizari, achizitionarea sau achizitionarea in leasing de utilaje noi si echipamente, mijloace de transport specializate costuri de instalare si pentru investitii necorporale in implementarea standardelor de calitate, achizitionarea de patente sau de software necesare pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole”.

40.000 euro pentru Instalarea tinerilor fermieri

40.000 euro pentru Instalarea tinerilor fermieri

Programul acorda sprijin financiar nerambursabil cuprins intre 10.000 si 40.000 euro reprezentand pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. In 2012 va fi lansata o singura sesiune de depunere a proiectelor, Iunie 2012, in cadrul careia vor putea fi achizitionate echipamente agricole, terenuri, animale si vor putea fi construite si/sau modernizate constructii pentru productia agricola la nivel de ferma.