Programului privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane juridice (CASA VERDE PLUS pentru persoane juridice)

Programului privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane juridice (CASA VERDE PLUS pentru persoane juridice)


Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Durata este: ………………….

2. Obiectivele finantarii

 • Cresterea numarului de locuinte certificate energetic cu cel putin o clasa superioara fata de cea existenta.
 • Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului de energie utilizata in cladiri, eficientizare energetica prin stimularea utilizarii materialelor izolatoare fabricate din surse regenerabile si fara Compusi Organici Volatili (COV).

3. Beneficiari eligibili

Tipuri de solicitanti eligibili sunt:

 • Unitati Administrativ-Teritoriale;
 • Institutii Publice;
 • Organizatii nonguvernamentale.

Tipuri de imobile eligibile sunt:

 • Unitati si institutii de invatamant;
 • Unitati medico-sanitare si spitale;
 • Centre maternale;
 • Camine pentru persoane varstnice;
 • Centre reabilitare;
 • Cantine sociale;
 • Adaposturi de noapte;
 • Centre de plasament ale copilului.

4. Conditii minime de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului

Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor, amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

b) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;

c) sa nu fie inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;

d) sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie in vederea implementarii proiectului;

e) sa aiba in administrare sau in proprietate imobilul constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;

f) proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare din alte fonduri nationale sau/si comunitare, conform declaratiei pe proprie raspundere din cererea de finantare.

Atentie!

 • Prin exceptie, ONG-ul trebuie sa aiba in proprietate imobilul constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;
 • ONG-urile solicitante trebuie sa fie constituite si acreditate in domeniul asistentei sociale, protectiei dreptului copilului si al protectiei special a acestuia;
 • Unitatile administrativ – teritoriale / Institutiile publice / organizatiile neguvernamentale pot solicita finantare pentru mai multe imobile in cadrul aceleiasi cereri de finantare.

Eligibilitatea proiectului

Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) Utilizeaza izolatie, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevazute in definitia din Ghidul solicitantului;

b) Materialele prevazute vor fi folosite pentru suprafata integrala a componentelor vizate de Ghidul solicitantului: acoperis si fatada;

c) Studiul de fezabilitate se va elabora potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008, insotit de liste de cantitati si preturi estimate pentru materialele eligibile.

Atentie!

 • In cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singura finantare in cadrul sesiunii.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

 • In cadrul programului se pot realiza proiecte privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice prin finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu.

Etapele sesiunii de finantare

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;

b) depunerea dosarelor de finantare;

c) analiza conformitatii administrative a documentelor depuse, a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;

d) evaluarea si selectarea dosarelor;

e) aprobarea dosarelor de finantare respinse si avizarea dosarelor de finantare propuse spre aprobare;

f) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare respinse;

g) depunerea si solutionarea contestatiilor;

h) aprobarea finantarii dosarelor de finantare avizate;

i) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate;

j) incheierea contractelelor de finantare;

k) implementarea proiectelor.

Atentie!

 • Criteriul de departajare il constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autoritatii, astfel in centralizatorul cu proiectele selectate va cuprinde proiecte pana la convergenta sumei alocate sesiunii respective.

6. Cheltuieli eligibile

Categorii de cheltuieli eligibile, finantabile prin acest program sunt:

a) cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (materiale de izolatie, sisteme de acoperis inierbat, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), inlocuirea becurilor clasice cu becuri LED in limita a 1% din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza;

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;

c) taxa pe valoarea adaugata (TVA);

d) cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

Cheltuieli neeligibile, finantabile prin acest program sunt:

a) cheltuielile efectuate pana la semnarea contractului de finantare;

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contributiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferentele de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalatiilor existente sau realizate in cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate in regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amenda sau cheltuielile de judecata generate de lucrarile de instalare a sistemului;

g) cheltuieli devenite neeligibile in urma modificarilor aduse proiectului initial.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Valoarea finantarii este de pana la maximum 500 000 lei, aferenta cheltuielilor eligibile.
 • Finantarea nerambursabila, asigurata de Autoritate, se acorda in cuantum de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat constituie contributia proprie a solicitantului, asigurata din surse financiare proprii.Finantarea se face esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe masura realizarii proiectului.

8. Date de contact ale finantatorului

 • Informatii suplimentare puteti obtine consultand: http://www.afm.ro
 • Varianta pdf a rezumatului acestei masuri poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52Comments are closed.