Finanţe-Contabilitate

CREATIV CONSULT oferă următoarele servicii de Finanţe-Contabilitate:


1) LUCRĂRI CONTABILE ŞI BILANŢURI

Introducerea şi ţinerea contabilităţii:

  • Întocmirea documentelor primare;
  • Contabilizarea operaţiilor de casă şi de bancă;
  • Contabilizarea operaţiunilor cu furnizorii şi clienţii;
  • Întocmirea jurnalelor de vânzări – cumpărări;
  • Contabilizarea operaţiunilor legate de salarii;
  • Contabilizarea operaţiunilor privind capitalurile;
  • Determinarea şi calculul TVA – ului, impozitului pe profit, alte impozite şi taxe;
  • Întocmirea registrelor obligatorii prevăzute de lege;
  • Asistenţa în cazul controalelor desfăşurate de instituţii abilitate ale statului.

Bilanţuri:

  • Întocmirea şi depunerea bilanţului semestrial;
  • Întocmirea şi depunerea bilanţului anual.

2) AUDIT FINANCIAR

  • Examinarea şi interpretarea situaţiilor şi documentelor financiar contabile;
  • Analiza conformităţii operaţiilor economice cu legislaţia şi reglementările legale în vigoare;
  • Identificarea neregulilor existente în activitatea financiar- contabilă a firmei;
  • Identificarea cauzelor generatoare ale neregulilor existente;
  • Recomandări în vederea soluţionării problemelor identificate;
  • Propunerea de măsuri preventive pentru evitarea eventualelor riscuri;

3) EXPERTIZE CONTABILE

  • Judiciare, la cererea instanţei de judecată, în cazuri civile, penale, comerciale, fiscale şi de altă natură, funcţie de natură litigiului dintre părţi;
  • Extrajudiciare la cererea părţilor;

4) CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ

  • Constituirea, transformarea, fuziunea, dizolvarea şi lichidarea de societăţi;
  • Analiza şi evaluarea performanţelor financiare ale firmei;
  • Elaborarea, interpretarea şi monitorizarea indicatorilor financiari;
  • Elaborarea de rapoarte şi analize financiare pentru management;
  • Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
  • Managementul fluxului de numerar – Cash Flow;
  • Ţinerea sub control a costurilor fixe;
  • Evitarea colectării incorecte a impozitelor şi taxelor;
  • Identificarea de soluţii pentru finanţarea activităţii firmei (credit, leasing, factoring etc.);
  • Diminuarea riscurilor din tranzacţiile comerciale;
  • Prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor companiei;
  • Elaborarea procedurilor specifice pentru îmbunătăţirea şi controlul fluxurilor din activităţile financiare;
  • Recomandări pentru îmbunătăţirea rezultatelor economico – financiare ale companiei;
  • Comunicări privind modificările legislative.