Fonduri Europene


CREATIV CONSULT oferă următoarele servicii pentru obţinerea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană:


1) EVALUAREA OPORTUNITĂŢILOR DE FINANŢARE

  • Prezentarea programelor de finanţare;
  • Identificarea oportunităţilor şi soluţiilor pentru afaceri;
  • Analiza eligibilităţii solicitantului şi stabilirea obiectivelor investiţionale.

2) CONCEPEREA DOCUMENTAŢIEI SPECIFICE/

  • Planul de afacere;
  • Analiza financiară cost – beneficiu;
  • Studii de (pre)fezabilitate;
  • Planificarea investiţiei;
  • Studii de piaţă;
  • Strategii de marketing;
  • Cerere de finanţare şi anexe;
  • Asistenţă la semnarea contractului cu instituţia finanţatoare.

3) IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

  • Fişe de răspuns la scrisorile de solicitare a informaţiilor suplimentare;
  • Rapoarte intermediare şi finale;
  • Realizarea dosarelor de achiziţii;
  • Întocmirea cererii de plată;
  • Consultanţă tehnică şi financiară pe perioada derulării proiectului;
  • Consultanţă la semnarea contractului cadru de finanţare.

4) COFINANŢAREA PROIECTELOR

  • Identificarea soluţiilor pentru finanţarea proiectelor;
  • Consiliere în procesul de negociere cu bancă;
  • Realizarea dosarului pentru bancă;
  • Realizarea documentaţiei pentru obţinerea garantării din partea fondurilor de garantare a creditelor.