Casa Verde Clasic 2016 – beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult

Casa Verde Clasic 2016 – beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult
Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Durata este: 17 Octombrie 2016 – 14 Noiembrie 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Obiectul programului il reprezinta finantarea proiectelor privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire.
 • Obiectivul specific al programului il reprezinta cresterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.
 • Scopul programului il reprezinta imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

3. Beneficiari eligibili

 • Tipuri de solicitanti eligibili sunt:
  • Unitati Administrativ-Teritoriale;
  • Institutii Publice/ Unitatile de cult.

4. Conditii minime de eligibilitate

 • Eligibilitatea solicitantului Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

  a) nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale in vigoare;
  b) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
  c) sa nu fie inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
  d) sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie in vederea implementarii proiectului;
  e) sa aiba in administrare sau in proprietate imobilul, teren si constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;
  f) sa nu faca parte dintr-o intreprindere unica, asa cum este ea definita in Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
  g) in constructia/constructiile pentru care se solicita finantare exista sistem de alimentare cu apa, functional.

Atentie!

 • Un solicitant poate depune in cadrul unei sesiuni de finantare o singura cerere de finantare.
 • Unitatile administrativ-teritoriale/Institutiile publice/Unitatile de cult pot solicita finantare pentru mai multe imobile/obiective in cadrul aceleiasi cereri de finantare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicita finantare este obligatorie intocmirea unei documentatii tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv in parte).
 • Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau unitatile de cult pot depune proiecte de finantare in cadrul programului pentru imobilele aflate in proprietatea ori in administrarea lor.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

 • In cadrul programului se pot realiza proiecte privind inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Atentie!

 • Pentru ca proiectul sa fie eligibil trebuie sa obtina minimum 50 de puncte.
 • Proiectele vor fi selectate in ordinea descrescatoare a punctajului pana la convergenta sumei alocate sesiunii.
 • In cazul obtinerii aceluiasi punctaj de catre 2 sau mai multi solicitanti, criteriul de departajare il constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autoritatii.
 • In cazul obtinerii aceluiasi punctaj de catre doua proiecte din aceeasi cerere de finantare, Autoritatea va hotari care proiect va fi finantat in limita sumei alocate programului.

6. Cheltuieli eligibile

Categorii de cheltuieli eligibile, finantabile prin acest program sunt

a) cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, echipamente, subansamble, constructii aferente instalatiilor);

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;

c) taxa pe valoarea adaugata (TVA);

d) cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza.

Atentie!

 • Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare si consultanta nu se vor reporta pentru executie lucrari si se vor diminua in mod corespunzator din valoarea contractului de finantare.

Sunt considerate neeligibile urmatoarele cheltuieli:

a) cheltuielile efectuate pana la semnarea contractului de finantare, cu exceptia cheltuielilor pentru consultant pre-finantare si pentru studiul de fezabilitate;

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contributiei proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferentele de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalatiilor existente sau realizate in cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate in regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amenda sau cheltuielile de judecata generate de lucrarile de instalare a sistemului;

g) cheltuielile aferente profitului.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Suma alocata acestei sesiuni de depunere a proiectelor este de  34.739 mii lei.
 • Intensitatea ajutorului  nerambursabil este de maxim 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
 • Cuantumul finantarii pentru institutiile publice nu poate depasi valoarea de 2.000.000 lei.
 • Cuantumul finantarii pentru unitatile de cult nu poate depasi valoarea de 500.000 lei.
 • Cuantumul finantarii in cazul unitatilor administrativ-teritoriale nu poate depasi urmatoarele valori:
  • 4.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mare de 100.000;
  • 3.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 50.000 si 100.000;
  • 2.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 20.000 si 50.000;
  • 1.000.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori cuprins intre 3.000 si 20.000;
  • 500.000 lei pentru unitatile administrativ-teritoriale cu un numar de locuitori mai mic de 3.000.

8. Date de contact ale finantatorului

 • Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afm.ro
 • Varianta pdf a rezumatului acestei masuri poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52Comments are closed.