Resurse Umane

CREATIV CONSULT oferă următoarele servicii specifice resurselor umane:


1) SALARIZARE

  • Întocmirea statelor de plată;
  • Întocmirea rapoartelor specifice;
  • Efectuarea plăţii drepturilor salariale către angajaţii companiei;
  • Efectuarea de plăţi ale contribuţiilor salariale în contul clienţilor;
  • Întocmirea şi depunerea Declaraţiei Unice 112;
  • Întocmirea fişelor fiscale;
  • Eliberarea adeverinţelor pentru salariaţi.

2) ADMINISTRAREA ŞI GESTIUNEA PERSONALULUI

  • Întocmirea şi înregistrarea în format electronic (Revisal) a documentelor specifice: contracte de muncă, acte adiţionale, încetări, suspendări, decizii;
  • Gestionarea şi completarea dosarelor de personal: oferta de angajare, fişa postului, clauze speciale (formare profesională, concurenţă neloială, confidenţialitatea sa), acte adiţionale de modificare a CIM (perioada, salarizare, funcţie, detaşare, delegare, schimbarea locului de muncă), decizii (sancţionare, suspendare contract de muncă, încetare activitate, concediere s.a.), alte documente necesare la dosarul de personal (cazier, diplome, adeverinţe medicale);
  • Fişe de lichidare;
  • Obţinerea permiselor de lucru pentru angajaţii străini;
  • Consultanţă în interpretarea şi aplicarea Codului Muncii şi a reglementărilor legale în domeniul salarizării, drepturilor maternale, medicina muncii, conflicte de muncă;
  • Consilierea în realizarea Regulamentului Intern şi a Contractului Colectiv de Muncă;
  • Reprezentarea clientului în faţă organelor de control.