Browsing » 2007 - 2013

200.000 de Euro finantare nerambursabila pentru  dezvoltarea afacerii dumneavoastra

200.000 de Euro finantare nerambursabila pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastra

Ministerulul Finantelor Publice a pregatit o schema de ajutor de stat prin care puteti beneficia de un ajutor nerambursabil pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastra, in procent de 100%, in limita valorii maxime de 200.000 de Euro.
Ajutorul este acordat de la bugetul de stat, sub forma unui ajutor de minimis si se adreseaza IMM-lor din toate [...]

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de CD a intreprinderilor

Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de CD a intreprinderilor

40.000.000 lei / proiect in perioada    17 Mai 2013 –  17 Iunie 2013 pentru sprijinirea dezvoltarii  capacitatii de cercetare a intreprinderilor în vederea cresterii nivelului de inovare, a competitivitatii pe piata si  crearea de noi locuri de munca in activitatea de CD, prin Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”, Operatiunea 2.3.2  - “Dezvoltarea infrastructurii [...]

Dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior  şi a institutelor  de drept public

Dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de învăţământ superior şi a institutelor de drept public

Uniunea Europeana prin Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” Axa 2, Operatiunea 2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri de CD”, sprijina dezvoltarea infrastructurii de CD a instituţiilor de invatamant superior si institutelor de CD de drept public prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, crearea de noi infrastructuri si sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România, oferind o finantare nerambursabila de pana la 60.000.000 lei.

Finantare nerambursabila de 1.065.000 lei pentru  dezvoltarea si modernizarea afacerii tale

Finantare nerambursabila de 1.065.000 lei pentru dezvoltarea si modernizarea afacerii tale

250.000 euro si pana la 70% cofinantare pentru intreprinderile mici si mijlocii care doresc extinderea capacitatii de productie, modernizare, crearea unei noi unitati de productie prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 1.

170.000 lei consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

170.000 lei consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

70% cofinantare, dar nu mai mult de 40.000 euro pentru IMM-urile ce doresc contractarea serviciilor de consultanta in vederea dezvoltarii sectorului productiv prin Programul Operational Sectorial (POS CCE) Axa prioritara 1.

200.000 euro pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro alocati pentru alinierea unui IMM la standardele internationale prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) – Axa prioritara 1: implementarea si/sau certificarea ISO 9001, ISO 14001, EMAS.