200.000 de Euro finantare nerambursabila pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastra

200.000 de Euro finantare nerambursabila pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastra

Ministerulul Finantelor Publice a pregatit o schema de ajutor de stat prin care puteti beneficia de un ajutor nerambursabil pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastra, in procent de 100%, in limita valorii maxime de 200.000 de Euro.

Ajutorul este acordat de la bugetul de stat, sub forma unui ajutor de minimis si se adreseaza IMM-lor din toate domeniile de activitate, cu exceptia celor din sectoarele pescuitului, acvaculturii, productiei si comercializarii produselor agricole. Se pregateste lansarea acestui program pentru  perioada Iunie – Iulie 2013.

Avand in vedere ca principiul dupa care se ofera finantarea este „primul venit primul servit” va recomandam sa va grabiti in intocmirea documentatiei specifice pentru obtinerea finantarii.

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Iunie   –  Iulie 2013

2. Obiectivele finantarii

 • Sustinerea in continuare a IMM-urilor in vederea realizarii de investitii.
 • Incurajarea participarii active a IMM-urilor la redresarea economiei romanesti prin crearea de noi locuri de munca.

3. Beneficiari eligibili

Ajutorul nerambursabil se acorda Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM). Este vorba de intreprinderile care au intre 0 si 250 de angajati si care fie au o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Ajutorul nerambursabil se acorda IMM-lor din toate domeniile de activitate cu urmatoarele exceptii:

 • pescuit si acvacultura;
 • productia primara, transformarea si comercializarea produselor agricole;
 • sectorul carbunelui;
 • ajutoarele destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate.

Intreprinderile aflate in dificultate NU pot beneficia de finantare. Pentru a afla daca societatea dumneavoastra se afla sau nu in dificultate, specialistii nostrii va stau la dispozitie, in mod gratuit, pentru a va evalua situatia intreprinderii.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • a) este inregistrat potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si  functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, este incadrat in categoria  intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii  si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si are sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
 • b) desfasoara activitate economica;
 • c) nu a primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal  in curs si 2 ani anteriori) sau, daca a primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul  intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de  finantare;
 • d) prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
 • e) prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de  investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea  investitiei;
 • f) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • g) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
 • h) nu intra in categoria “intreprinderilor in dificultate”;
 • i) nu au fost emise impotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul  in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

5. Conditia obligatorie  pentru acordarea  ajutorului de minimis

Pentru a putea accesa aceasta schema de ajutor nerambursabil, IMM trebuie sa-si asume crearea de noi locuri de munca, astfel:

 • 5 locuri de munca noi, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la  100.000 euro, inclusiv;
 • 7 locuri de munca noi, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care  nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro.

6. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Prin prezenta schema de minimis puteti primi finantare nerambursabila pentru urmatoarele tipuri de investitii:

 • realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 • achizitia de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
 • achizitia de echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;
 • achizitia de aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
 • achizitia de mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
 • achizitia de echipamente IT.

Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

7. Bugetul apelului de proiecte este 100.000.000 Euro.

8. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

Valoarea maxima a ajutorului nerambursabil de care puteti beneficia este:

 • 200.000 Euro respectiv,
 • 100.000 Euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

Intensitatea sprijinului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investitiei.

9. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.mfinante.ro

Varianta pdf a procedurii acestui ajutor de minimis poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18
Comments are closed.