Pana la 70.000 Euro sprijin nerambursabil pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale

Pana la 70.000 Euro sprijin nerambursabil pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone ruraleDetaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data de lansare a sesiunii este 28 Iulie 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
 • Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura sunt:
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
  • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Categoriile de solicitanti eligibili, in functie de forma de organizare sunt:
  • Persoana fizica autorizata;
  • Intreprindere individuala;
  • Intreprindere familiala;
  • Societate in nume colectiv – SNC;
  • Societate in comandita simpla – SCS;
  • Societate pe actiuni – SA;
  • Societate in comandita pe actiuni – SCA;
  • Societate cu raspundere limitata – SRL;
  • Societate comerciala cu capital privat;
  • Societate agricola;
  • Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1;
  • Cooperativa agricola de grad 1.
 • Atentie!
  • Nu sunt eligibile activitatile complementare activitatii de baza desfasurata de solicitant. Sunt eligibili pentru finantare doar solicitantii care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut pana la momentul depunerii cererii de finantare in domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca si obiect de activitate la Registrul Comertului.
  • Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru unde se realizeaza proiectul trebuie sa fie amplasate in mediul rural).
  • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Proiectul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activitatilor non-agricole.
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural.
  • Implementarea Planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
  • Obiectivul obligatoriu de indeplinit consta in dovada desfasurarii activitatilor comerciale in cadrul proiectului: documente aferente productiei comercializate sau a activitatilor prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabileste un procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata. Acesta trebuie realizat pana cel tarziu la depunerea celei de‐a doua cereri de plata.
  • Pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect solicitantul trebuie sa asigure infrastructura necesara (echipamente, utilaje, dotari, teren construit/neconstruit etc) si, in secundar, poate sa asigure capitalul de lucru (achizitie materii prime, materiale etc). Se va asigura continuitatea activitatilor finantate prin proiect dupa acordarea celei de a doua transe de plata.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

 • Cheltuieli cu achizitia de terenuri
  • Achizitionarea de teren nu poate reprezenta un scop in sine, realizabil prin accesarea acestei masuri. Aceasta actiune este admisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:
   • Suma publica nerambursabila utilizata pentru achizitionarea terenului construit/neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,
   • In Planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului in vederea dezvoltarii afacerii si realizarii obiectivului general al proiectului;
   • Achizitia de teren reprezinta o actiune in cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri
 • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate
 • Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:
  • Ambulanta umana;
  • Autospeciala pentru salubrizare;
  • Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;
  • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu ‐ exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat)
  • Masina de maturat carosabilul;
  • Auto betoniera;
  • Autovidanja;
  • Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat).
 • Ambulanta veterinara, masina de transport funerar sunt eligibile cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N27 cu maximum 3 locuri si 2 usi de acces in cabina;
  • sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
  • in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
  • mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati decat pentru cele propuse prin proiect.
 • Toate aceste mijloace de transport trebuie sa fie numai de tipul autosasiu. La ultima transa de plata se va aduce obligatoriu omologarea RAR.

6. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Sprijinul public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali si este de:
  • 50.000 de euro/proiect, toate activitatile eligibile;
  • 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.
 • Sprijinul  este de 100% si se va acorda sub forma de prima, in doua transe, astfel:
  • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei  de finantare;
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea contractului de finantare.

7. Durata de implementare

 • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 60 de luni si cuprinde:
  • durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de afaceri, de maximum 57 de luni de la semnarea contractului si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua transa de plata, la care se adauga :
  • maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei. de‐a doua transe de plata.
 • Perioada de monitorizare a proiectului este de 3 ani de la data efectuarii ultimei plati efectuate de catre Autoritatea Contractanta.

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri poate fi descarcata de aici cat si  lista de Coduri CAEN eligibila aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52Comments are closed.