170.000 lei consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

170.000 lei consultanta pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

70% cofinantare, dar nu mai mult de 170.000 lei pentru IMM-urile ce doresc contractarea serviciilor de consultanta in vederea dezvoltarii sectorului productiv prin Programul Operational Sectorial (POS CCE) Axa prioritara 1.


Detaliile specifice ale programului sunt

1. Durata sesiuni

 • 3 Septembrie – 30 Noiembrie 2012

2. Obiectivele finantarii

 • Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv.
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.

3. Beneficiari eligibili

 • Microîntreprinderile;
 • Întreprinderile mici;
 • Întreprinderile mijlocii;
 • Societăţile cooperative.

4. Tipuri de proiecte eligibile

 • Dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative pentru crearea de noi produse/servicii;
 • Studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-eficiente, tehnologii şi produse competitive;
 • Management, marketing şi activităţi de promovare;
 • Consultanţă financiară;
 • Inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;
 • Tehnologia informaţiei;
 • Managementul resurselor umane;
 • Transferul afacerii.

5. Durata implementării şi finalizării proiectului este de maximum un an de la semnarea contractului de finanţare

6. Cheltuieli eligibile

 • Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii;
 • Elaborarea planului de afaceri, studiilor de pre-fezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive;
 • Elaborarea de studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;
 • Elaborarea de strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect;
 • Elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare şi de stimulare a resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect;
 • Elaborarea  de studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale;
 • Elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii informatice sau pentru un domeniu precizat;
 • Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii.

7. Bugetul apelului de proiecte este 84.000.000 lei

8.Valoarea  maximă sprijinului financiar nerambursabil este 170.000 lei, dar nu mai mult de 20% din valoarea cifrei de afaceri anuale înregistrată de către întreprinderea solicitantă în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile.

Pentru a afla lista completa a codurileor CAEN  eligibile pentru aceasta linie de finantare va recomandam sa consultati anexa atasata - Lista codurilor CAEN eligibile.

9. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://amposcce.minind.ro

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18Comments are closed.