Finantare nerambursabila de 1.065.000 lei pentru dezvoltarea si modernizarea afacerii tale

Finantare nerambursabila de 1.065.000 lei pentru dezvoltarea si modernizarea afacerii tale

Uniunea Europeana ofera posibilitatea accesarii unei finantari nerambursabile de pana la 1.065.000 lei (reprezentand maxim 70% din valoarea eligibila a proiectului) intreprinderilor mici si mijlocii pentru investitii in activitati din domeniul productiv si cel al constructiilor. Finantarea este acordata de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operational SectorialCresterea Competitivitatii Economice”, Axa 1, D.M 1.1, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibil  si intangibile.

Detaliile programului sunt

1. Data depunerii

 • 10 Iulie 2012

2. Obiectivele programului

 • Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor

3. Beneficiari eligibili

 • Intreprinderile mici, cu un numar cuprins intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro (conform bilant 2011);
 • Intreprinderile mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc 43 milioane euro (conform bilant 2011);
 • Societatile cooperative, infiintate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

4. Conditii minime de eligibilitate

A.  Activitatea economica a solicitantului

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • A desfasurat in mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent.
 • A obtinut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii Cererii de finantare.
 • Solicita finantare pentru o singura activitate economica identificata printr-un singur cod CAEN eligibil.
 • Nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
  • a) este in stare de insolventa;
  • b) este in stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
  • c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile de la pct. 2;
  • d) are obligatii de plata nete ce depasesc 1/12 din total obligatii datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  • e) are obligatiile de plata care depasesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale, inclusiv pentru toate punctele de lucru  inscrise in certificatul constatator;
  • f) este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene;
  • g) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene si acest ordin nu a fost executat;
  • h) este in dificultate, in conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate

B. Reprezentantul legal al solicitantului

Solicitantul este eligibil daca reprezentantul sau legal nu se afla intr-una din  urmatoarele situatii:

 • a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, hotarare formulata de o autoritate de judecata ce are forta de lucru judecat (res judicata), (ex. hotararea instantei impotriva careia nu mai pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege);
 • a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene.

In cazul in care contributia eligibila proprie a beneficiarului este mai mare sau egala cu 420.000 lei, pentru asigurarea cofinantarii cheltuielilor eligibile ale proiectului, solicitantul va trebui sa prezinte o Scrisoare de Confort angajanta, emisa de o banca/institutie financiar bancara.

5. Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achizitia de teren ( eligibile in limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile ala proiectului);
 • Cheltuieli pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor ( in limita a 50 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);
 • Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar;
 • Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale;
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii de consultanta;
 • Instruire specializata pentru personalul operativ (in cazul achizitiilor de tehnologie/echipamente/software).

Atentie !!

 • In cazul achizitilor de terenuri si/sau achizitia/constructia/modernizarea cladirilor se considera cheltuieli eligibile numai cheltuielile aferente suprafetelor/spatiilor productive.
 • Toate echipamentele si utilajele achizitionate in cadrul proiectului trebuie sa fie noi.

6. Tipuri de proiecte

 • Crearea unei noi unitati de productie;
 • Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
 • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
 • Modernizarea intreprinderii;
 • Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate;
 • Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus.

Pentru a afla lista completa cu activitatile eligibile va recomandam sa consultati – Lista codurilor CAEN eligibile.

7. Bugetul apelului de proiecte este  611,6 milioane lei

8. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este de maximum  1.065.000 lei

A.Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile pentru investitii este de:

a. pentru intreprinderile mici:

 • 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov;
 • 70% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

b. pentru intreprinderile mijlocii:

 • o 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucureati-Ilfov;
 • o 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

B. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile pentru consultanta si instruire specializata acordata este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Atentie!! Contributia in natura NU este considerata contributie proprie a solicitantului si NU este eligibila.

9. Durata implementarii si finalizarii proiectelor este de  maxim 2 ani de la data semnarii contractului de finantare.

10. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://amposcce.minind.ro

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici

Este foarte important ca inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18Comments are closed.