200.000 euro pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro alocati pentru alinierea unui IMM la standardele internationale prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) – Axa prioritara 1, DM 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă în special al IMM-urilor, Operaţiunea 1.1.2. „Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale”

Detaliile specifice ale programului sunt

1. Durata sesiunii

 • 13 Februarie 2011 -  13 Aprilie 2012

2. Obiectivele programului

 • Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv.
 • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.

3. Beneficiari eligibili

 • Microîntreprinderile;
 • Întreprinderile mici;
 • Întreprinderile mijlocii;
 • Societăţile cooperative.

4. Tipuri de proiecte

 • Înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoare de încercări şi etalonări;
 • Implementarea şi/sau certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
 • Etichetarea ecologică;
 • Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

5. Durata implementării şi finalizării proiecte este de maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare

6. Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru înfiinţarea, modernizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
 • Cheltuieli aferente implementării şi/sau certificării sistemului de management al calităţii (produselor şi/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
 • Cheltuieli aferente etichetării ecologice;
 • Cheltuieli aferente certificării produselor/serviciilor/proceselor.

7. Bugetul  apelului  de proiecte este 85,5 milioane lei

8.Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este 200.000 de euro în condiţiile respectării prevederilor referitoare la ajutorul de minimis

Intensitatea  maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat:

 • pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici – 70% din totalul cheltuielilor eligibile
 • pentru întreprinderile mijlocii – 60 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Toate codurile CAEN  eligibile pentru aceasta linie de finantare, pot fi consultate  in Ghidul solicitantului, cap II, pagini 14-15.

9. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://amposcce.minind.ro

Este foarte important ca inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18Comments are closed.