800.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

800.000 euro pentru modernizarea fermelor agricole

Pana la 800.000 euro pe proiect, alocati in perioada 26 Noiembrie 2012 – 18 Ianuarie 2013, pentru modernizarea exploatatiilor agricole prin programul FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala),Masura 121, “Modernizarea exploatatiilor agricole”.

1. Durata sesiunii

 • 26 Noiembrie 2012 – 18 Ianuarie 2013

2. Obiective

 • Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
 • Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

3. Beneficiari eligibili

Beneficiarii acestui program sunt fermierii care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE și care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica;
 • Persoana fizica autorizata;
 • Intreprinderi individuale;
 • Intreprinderi familiale;
 • Societate in nume colectiv – SNC;
 • Societate in comandita simpla – SCS;
 • Societate pe actiuni – SA;
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA;
 • Societate cu raspundere limitata – SRL;
 • Societate comerciala cu capital privat;
 • Societate agricola;
 • Societate cooperativa agricola;
 • Grup de producatori constituit conform OG nr. 37/2005;
 • Cooperativa agricola.

4. Tipuri de proiecte si cheltuieli eligibile

 • Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
 • Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati şi racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc;
 • Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
 • Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;
 • Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;
 • Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 • Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
 • Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răci, etc. (Numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la Tratatulde Instituire a CE, iar agricultura reprezintă și rămâne activitatea de bază)
 • Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studiide fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 • Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 • Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

5. Bugetul apelului de proiecte este 220.577.199 euro

6. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este  intre  5.000 euro si 800.000 euro

Finantarea nermbursabila poate fi intre 40%70 % din valoarea eligibila a investitiilor, dar nu va putea depasi urmatoarele praguri, in functie de sectorul exploatatiei:

In cazul proiectelor care prevad producerea si utilizarea energiei regenerabile:

 • Sectorul Zootehnic, maxim 1.200.000 Euro;
 • Sectorul Vegetal, maxim 600.000 Euro;

In cazul proiectelor care NU prevad producerea si utilizarea energiei regenerabile:

 • Sectorul Zootehnic, maxim 800.000 Euro;
 • Sectorul Vegetal, maxim 400.000 Euro;

In cazul proiectelor care apartin unei forme asociative:

 • Proiecte care deservesc majoritatea membrilor acesteia, maxim 1.600.000 Euro.

Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:  minim 40%, la care se adauga:

 • 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare;
 • 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000
 • 10% - pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizarii şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinata investitţilor in aceste doua tipuri de operatiuni.

Coduri CAEN eligibile: Pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx

7. Durata de implementare si finalizare a proiectelor

 • Maxim 3 ani pentru proiecte care prevad lucrari de constructii montaj si maxim 2 ani pentru proiectele de achizitii simple

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului:http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1967&lang=RO

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18
Comments are closed.