2.000.000 euro/proiect pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole

2.000.000 euro/proiect pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole

2.000.000 euro / proiect in perioada Noiembrie 2012 – Ianuarie 2013 pentru investitii corporale in constructii noi sau modernizari, achizitionarea sau achizitionarea in leasing de utilaje noi si echipamente, mijloace de transport specializate costuri de instalare si pentru investitii necorporale in implementarea standardelor de calitate, achizitionarea de patente sau de software necesare pentru cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”.

Detaliile programului sunt

1. Data depunerii

 • 26 Noiembrie 2012 – 18 Ianuarie 2013

2. Obiectivele programului

 • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 • Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

3. Beneficiari eligibili

 • Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
 • Intreprinderile care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro;
 • Cooperative agricole de procesare a produselor agricole;
 • Societăţi cooperative de valorificare;
 • Asociaţii familiale;
 • Grupuri de producători constituite, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice.

4. Tipuri de proiecte

 • procesarea şi marketingul produselor agricole

5. Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/ sau necorporale din domeniul agricol dupa cum urmeaza:

Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole:

 • Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
 • Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;
 • Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Investiţii în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Costurile generale ale proiectului cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

In cadrul acestui program sunt eligibili solicitantii care proceseaza şi  realizeaza marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse incluse în Anexa I.

6.  Bugetul apelului de proiecte este 133.886.465 euro

7. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat este intre  5.000 euro si 3.000.000 euro

Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:

 • 50% pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de Euro/ proiect.
 • 50% pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 de Euro/ proiect.
 • 25% pentru investiţiile care aparţin altor întreprinderi, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de Euro/ proiect.

8. Durata de implementare si finalizare a proiectelor

 • Maxim 3 ani pentru proiecte care prevad lucrari de constructii montaj si maxim 2 ani pentru proiectele de achizitii simple.

9. Date de contact  ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1968&lang=RO

Varianta pdf a rezumatului acestui program poate fi descarcata de aici.

Este foarte important ca inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0752 14 15 18



Comments are closed.