Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri de pana la 50.000 Euro

Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri de pana la 50.000 Euro

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data  deschiderii sesiunii Mai 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii agricole;
 • Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;
 • Submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu domiciliul stabil in Romania cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatatiei;
 • Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie;
 • Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

3. Beneficiari eligibili

 • Tanarul fermier care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;
 • Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermier se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.
 • Atentie!
  • Tanar fermier – o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intro exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.
 • Categoriile de solicitanti eligibili in functie de forma de organizare sunt:
  • Persoana fizica inregistrata si autorizata:
   • Intreprinderi individuale;
   • Intreprinderi familiale;
  • SRL cu asociat unic tanar sub 40 de ani;
  • SRL cu asociat majoritar (50%+1) tanar sub 40 de ani.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Solicitantul detine o exploatatie inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica;
 • Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO;
 • Solicitantul detine o exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;
 • Solicitantul detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii: studii medii/superioare sau cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobandi competentele       profesionale adecvate intr‐o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului;
 • Solicitantul trebuie sa respecte obligatoriu urmatoarele conditii:
  • indeplinirea obiectivului de comercializare a productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata demonstrata prin documente justificative, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  • in cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu;
  • stabilirea domiciliului tanarului fermier care se instaleaza in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata;
  • in cazul in care tanarul fermier care se instaleaza, va fi incadrat intr-o activitate salarizata, in termen de maximum 9 luni de la data semnarii contractului de finantare, locul de munca al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia;
  • sediul social al beneficiarului va fi localizat in aceeasi UAT in care este inregistrata exploatatia.
 • Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte societati care desfasoara activitati agricole.
 • Un tanar care deja a primit sprijin de instalare, prin intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” sau submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, NU va putea sa solicite un nou sprijin prin submasura 6.1;
 • Tanarul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina masuri/submasuri diferite prin Planul de Afaceri, insa va putea accesa alte masuri/submasuri dupa finalizarea Planului de Afaceri si incheierea procesului de instalare;
 • O exploatatie agricola sau un tanar fermier, NU pot primi sprijin prin aceasta submasura decat o singura data; NU este permisa preluarea de exploatatii agricole care au primit sprijin prin intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” si prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014- 2020;
 • Pentru evitarea crearii de conditii artificiale, verificarea se face atat pentru tanarul fermier cat si pentru cedenti. NU este admisa faramitarea exploatatiilor agricole, in scopul crearii in mod artificial de conditii necesare pentru a beneficia de sprijin;
 • Se va verifica, incepand cu momentul inregistrarii tanarului fermier, istoricul exploatatiei preluate pentru evitarea fractionarii exploatatiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO in vederea accesarii fondurilor FEADR;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Fondurile nerambursabile vor fi acordate pentru urmatoarele cheltuieli:

 • Cheltuielile propuse in Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva conditiilor privind cheltuielile neeligibile;
 • In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de afaceri va viza obligatoriu obiective/amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practice;
 • In ceea ce priveste calculul standardului privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila ”AMN”. Exceptie de la calculul privind cantitatea maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii fermieri care fac dovada incheierii unui contract cu o platforma comunala de gunoi de grajd;
 • In cazul exploatatiilor care presupun infiintare si/sau reconversia plantatiilor pomicole materialul fructifer utilizat trebuie sa fie din categorie biologica certificat (certificat albastru) (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plata) si vor respecta conditiile prevazute prin prezentul Ghid si Fisa tehnica a submasurii 6.1.Solicitantul va indica in Planul de Afaceri pentru furnizorul care ii va emite materialul saditor certificat pentru indeplinirea criteriului de selectie.

6. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:
  • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO;
  • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO;

 • Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:
  • 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea contractului de finantare.

7. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.