Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data deschiderii sesiunii Iunie 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Modernizarea si crearea de unitati de procesare si comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
 • Cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii;
 • Cresterea numarului de locuri de munca;
 • Scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitanti eligibili: intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori, care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub‐masura;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice;
 • Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:
  • (1) rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv/veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, in Declaratia privind veniturile realizate;
  • (2) indicatorii economico – financiari din cadrul sectiunii economice sa se incadreze in limitele mentionate.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate;
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative eligibile;
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole eligibile;
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

 • (1) Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
  • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol;
  • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare;
  • producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie;
  • actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele doar pe marketing).
 • (2) Investitii in active necorporale pentru:
  • organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

6. Cheltuieli eligibile

 • 1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale
  • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
   • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
   • infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
   • unitati mobile de procesare.
   • Achizitionarea, inclusiv in leasing (financiar), de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
   • Achizitionarea, inclusiv in leasing (financiar), de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte.
  • Sunt eligibile: Autocisterne, Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare), Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), Rulote si autorulote alimentare.
  • Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
  • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
  • Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. etichetare, ambalare, magazin la poarta unitatii, automate).
 • 2. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale.
  • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute:
   • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
   • etichetarea (crearea conceptului);
   • creare marca inregistrata/brand.
  • Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult.
  • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului;
  • Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

Prin Submasura 4.2a  rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri  si 40% pentru intreprinderi mari. Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

 • 1. Intreprinderi micro si mici:
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
   • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
 • 2. Intreprinderi mijlocii:
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
   • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
 • 3. Intreprinderi mari:
  • Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
   • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat.
 • 4. Producerea de bauturi alcoolice:
  • Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative  (grupuri de producatori si cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
   • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultandsite-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.