Finantare de pana la 1.050.000 Euro pentru investitii in exploatatii pomicole

Finantare de pana la 1.050.000 Euro pentru investitii in exploatatii pomicole


Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data deschiderii sesiunii Iunie 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;
 • Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivelul fermei si a comercializarii directe a produselor obtinute;
 • Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie.

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitanti eligibili sunt fermierii, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub‐masura;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice:
 • Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:
  • rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv/ veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, in Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).
  • indicatorii economico-financiari din cadrul sectiunii economice sa se incadreze in limitele mentionate.
 • Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standardele impuse de legislatia nationala si europeana;
 • Investitia trebuie realizata doar in UAT eligibile prin program; In sere si solarii este eligibila doar cultura capsunului; In cadrul acestei submasuri sunt eligibile proiectele implementate in UAT-urile care: i) au nota de favorabilitate naturala ≥ 2,40; ii) au nota de favorabilitate naturala < 2,40, dar au nota de favorabilitate potentata ≥ 2,40. Aceste proiecte sunt eligibile daca prin proiect se prevede si sistem de irigatii pentru toata suprafata infiintata/ in reconversie.
 • In cazul infiintarii si/sau reconversiei, solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificate. Se vor folosi numai soiuri autohtone care se regasesc in Catalogul oficiat ISTIS
 • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologica certificat.
 • Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile:
  • In cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
  • In cazul investitiilor care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole, dimensiunea minima a suprafetelor pomicole detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 8.000 euro SO;
  • In cazul investitiilor ce presupun producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer, dimensiunea minima a suprafetelor ocupate de pepiniere detinute in proprietate sau folosinta trebuie sa fie de minimum 8000 euro SO.
 • Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:
  • 7000 euro SO in cazul culturii de capsuni in camp si in spatii protejate (aproximativ 1 ha pentru capsuni in camp si 0.19 ha pentru cultura de capsuni in spatii protejate);
  • 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha)
  • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.
 • Contributia in natura (lucrarilor efectuate in regie proprie sau a materialului de inmultire si/plantare fructifer propriu) poate fi eligibila.
 • Investitiile in sisteme/echipamente de irigatii sunt eligibile doar daca respecta anumite conditii specificate in sectiunea “Alte aspect relevante pentru intelegerea masurii”, respectiv:
  • investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul;
  • investitia prevede contorizarea apei.
 • Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Se verifica, in baza situatiilor financiare aferente ultimilor trei ani fiscali, daca profitul net mediu pe ultimii trei ani fiscali, in euro, nu depaseste de patru ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

 • Investitii in modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
 • Investitii in modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
 • Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
 • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Operatiunile de la punctele 3, 4, 5 si 8 nu pot face in mod independent obiectul unui proiect de investitii.

6. Cheltuieli eligibile

 • Reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor.
 • Infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
 • Infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile.
  • Autocisterne
  • Autoizoterme
  • Rulote si autorulote alimentare
 • Amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol, infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului).
 • Infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea  propriilor produse si etichetarea – crearea conceptului se va face in limita a 5000 de euro.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing (financiar), de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing (financiar), de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte.

Aceste cheltuieli sunt incadrate in componenta de comercializare:

 • Investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 • Imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
 • Conformarea cu standardele Uniunii Europene;
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.
 • Cheltuielile de consultant si pentru managementul proiectului.
 • Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectului sunt incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finantare nerambursabila pentru minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

Prin Submasura 4.1a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pana la maximum 90%, astfel:

 • 1. Ferme mici, medii si obtinere de material de inmultire si material de plantare fructifer
  • Ferme mici 8.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 100.000 euro pentru achizitii simple;
   • 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie );
   • 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul   exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
  • Ferme medii 12.000- 250.000 SO
  • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
   • 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
   • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • 2. Ferme mari > 250.000 SO
  • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
   • 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
   • 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare)
 • 3. Forme asociative
  • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
   • 350.000  euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
   • 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer;
   • 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
   • 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare)

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.