Finantare de pana la 2.000.000 Euro pentru investitiile in exploatatiile agricole

Finantare de pana la 2.000.000 Euro pentru investitiile in exploatatiile agricole


Detaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data deschiderii sesiunii   Mai  2016

2. Obiectivele finantarii

 • Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute.
 • Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea lor in exploatatii comerciale.
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investitii.
 • Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.

3. Beneficiari eligibili

 • Beneficiarii programului sunt fermierii, respectiv persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice respectiv juridice, indiferent de statutul juridic pe care il detine grupul si membrii sai, in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.000 SO (valoarea productiei standard).
  • In cazul proiectelor de modernizarea  a exploatatiei, dimensiunea se va calcula pe baza inregistrarilor din anul anterior depunerii Cererii de Finantare.
  • In cazul proiectelor care prevad activitati agricole complet noi, dimensiunea economica va fi cea rezultata ca urmare a realizarii investitiei.
  • In cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor insuma dimensiunile economice ale exploatatiilor membrilor.
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile
  • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si depozitarea gunoiului de grajd.
  • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale.
  • Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene.
  • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare.
  • Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, utilitati si racordari.
  • Investitii in procesarea  produselor agricole  la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii. Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei.
  • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma.
  • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, geotermala), iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu.
  • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu.
  • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Fondurile nerambursabile vor fi acordate pentru urmatoarele  investitii corporale si/ sau necorporale:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati.
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat.
 • ATENTIE! Cheltuielilor de marketing eligibile sunt: infiintarea unui site si etichetarea (crearea conceptului), in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi, 30.000 euro.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi.
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  • Autocisterne.
  • Autoizoterme.
  • Mijloace de transport animale/ pasari/ albine.
 • Infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor.
 • Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie.
 • Contributia in natura in cazul infiintarii/inlocuirii plantatiilor de struguri de masa.
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (materialul de plantare sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018):
 • Cheltuieli de conformare cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri si in cazul modernizarii exploatatiilor agricole.
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

6. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

Valoarea sprijinului financiar este in proportie de 30% – 90% din valoarea eligibila a proiectului.

 • I. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO:
  • Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi 50% din cheltuielile eligibile, si nu va depasi:
Pentru proiectele de achizitii simple -  maximum 500.000 euro

-  maximum 100.000 euro pentru fermele mici

Pentru proiectele de constructii – montaj -  maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal

-  maximum 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal

-  maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate si sectorul zootehnic

-  maximum 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic

Pentru proiectele  de creare a lanturilor alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole

- maximum 2.000.000 euro

- maximum 400.000 euro pentru fermele mici

 • II. In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO:
  • Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi:
Pentru proiectele de achizitii simple -  maximum 500.000 euro
Pentru proiectele de constructii – montaj -   maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal

-   maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate(sere) si sectorul zootehnic

Pentru proiectele  de creare a lanturilor alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole - maximum 2.000.000 euro

7. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultand site-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.