Pana la 70.000 Euro sprijin nerambursabil  pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale

Pana la 70.000 Euro sprijin nerambursabil pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale

Detaliile programului sunt
1. Durata sesiunii

Data de lansare a sesiunii este 28 Iulie 2016

2. Obiectivele finantarii

Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

3. Beneficiari eligibili

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-masura [...]