Sprijin de pana la 2.500.000 Euro, pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Sprijin de pana la 2.500.000 Euro, pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricoleDetaliile programului sunt

1. Durata sesiunii

 • Data deschiderii sesiunii  Iunie 2016

2. Obiectivele finantarii

 • Infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese;
 • Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
 • Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Cresterea numarului de locuri de munca.

3. Beneficiari eligibili

 • Solicitanti eligibili: intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

4. Conditii minime de eligibilitate

Solicitantul este eligibil daca indeplineste conditiile de mai jos:

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub‐masura;
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Se verifica indeplinirea cumulata a urmatoarelor conditii:
  • 1)     rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa  fie pozitiv/veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, in Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular);
  • 2)    indicatorii economicofinanciari din cadrul sectiunii economice sa  se incadreze in limitele mentionate.
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar‐veterinar si de siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

5. Investitiile pentru care puteti primi finantare

Fondurile nerambursabile vor fi acordate pentru urmatoarele  investitii :

 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare;
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii.

6. Cheltuieli eligibile

 • 1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale
  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
   • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
   • constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
  • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
  • Cheltuieli generate de  imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde   impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare).
 • 2. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
  • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
  • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
  • Achizitionarea de software.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a 5.000 euro:
   • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
   • etichetarea (crearea conceptului);
   • creare marca inregistrata/brand.
 • 3. Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului;
 • 4. Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului.

7. Valoarea maxima si intensitatea ajutorului nerambursabil

 • Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:
  • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM  in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
  • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative  in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.
 • Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul:
  • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI.

8. Date de contact ale finantatorului

Informatii suplimentare despre prezentul program puteti obtine consultandsite-ul programului: http://www.afir.info/

Varianta pdf a rezumatului acestei masuri  poate fi descarcata de aici.

Inainte de a incepe demersurile pentru accesarea unei asemenea finantari, este important sa intelegeti in totalitate conditiile impuse de finantator, obligatiile care va revin precum si principalele etape in derularea unui asemenea proiect. In acest sens echipa CREATIV CONSULT vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va in mod gratuit aceste informatii precum si consultanta necesara identificarii solutiilor de finantare specifice activitatii dumneavoastra si a evaluarii conditiilor de eligibilitate.

In masura in care sunteti interesati  specialistii nostri va stau la dispozitie la urmatoarele date de contact:

E-mail: finantare@creativconsult.com.ro

Telefon: 0757 04 64 52
Comments are closed.